ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 7
250 מר
5.5
9,000 ₪