ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
48 מר
4
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 15
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 79
45 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 1
45 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 1
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 1
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 36
75 מר
2.5
3,850 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 59
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 19
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים 100
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 8
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 18
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 26
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 35
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 999
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 26
45 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 9
45 מר
2
3,370 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מעלה גמלא 15
55 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 26
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מעלה גמלא 13
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 85
60 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 32
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 38
45 מר
1
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים 45
70 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
איתם 6
46 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 16
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 99
56 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 55
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 7
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 55
40 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 26
50 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 67
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 26
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 45
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 30
40 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 5
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
עין זיוון 6
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קידמת סיני 14
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 17
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 4
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 12
36 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 2
35 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 30
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 61
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני יהודה 29
45 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מעלה גמלא 15
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 1
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 21
60 מר
1.5
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ניר אברהם 9
55 מר
1.5
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 65
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 33
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 36
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 12
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 600
48 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 7
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 150
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 15
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 8
40 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 21
40 מר
2
2,990 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים 1
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 4
110 מר
3
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 79
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 3
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 22
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 8
55 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 19
55 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 14
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 32
40 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 21
60 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 17
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 111
50 מר
1.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 12
75 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 22
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 11
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 17
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 26
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 17
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 27
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
75 מר
2.5
3,950 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 5
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 00
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 50
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 15
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 6
45 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קידמת סיני 14
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 83
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 48
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 22
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 45
30 מר
1
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 35
55 מר
2
3,200 ₪