ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
אל-רום
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 14
45 מר
1
2,850 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 100
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 6
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 5
25 מר
1