ראשון לציון נווה דקלים
איתם 11
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 12
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 1
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 3
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 54
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אברהם וינברג 47
50 מר
1.5
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 34
88 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 1
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 15
54 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 26
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 25
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
85 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 20
40 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 6
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 38
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 6
45 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 45
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 1
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 18
510 מר
9
20,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 14
50 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 6
39 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 12
55 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 38
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 11
250 מר
6
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 66
49 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 9
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 13
100 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב
250 מר
6
9,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 18
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
55 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 15
54 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 6
55 מר
1.5
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 25
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נעמה 10
50 מר
2
3,050 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 38
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 36
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
48 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 61
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 18
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 88
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 14
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 113
250 מר
8
11,499 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 7
285 מר
6
11,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 1
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 15
60 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 9
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 43
30 מר
1.5
3,150 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 11
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 3
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 2
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 16
45 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 5
25 מר
1
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 32
55 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 20
38 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 100
45 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 4
45 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 7
275 מר
6
11,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 44
318 מר
7
14,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 8
55 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 95
55 מר
2
3,750 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 11
35 מר
2
2,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 9
25 מר
1
2,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 4
45 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 18
100 מר
3
5,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 47
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 6
50 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 37
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 16
30 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 99
38 מר
1
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 5
40 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 611
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 22
80 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
1
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 63
45 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 99
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 5
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 37
95 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 11
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 24
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 101
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 3
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 12
75 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 9
45 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 99
40 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 9
45 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 117
250 מר
5
11,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 77
200 מר
5
10,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 19
90 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 1
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע
100 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
דקלה
60 מר
1.5
3,500 ₪