ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 22
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 21
60 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 111
50 מר
1.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 17
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 12
75 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 17
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 11
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 22
40 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 26
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 27
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 17
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 48
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
75 מר
2.5
3,950 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 5
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 50
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 00
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 300
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 9
25 מר
1
1,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 15
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
55 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 6
45 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 83
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קידמת סיני 14
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 32
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
95 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
60 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 45
30 מר
1
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 22
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 35
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
דקלה
70 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
48 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 47
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
50 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 6
55 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 12
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 23
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אודם 28
35 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 55
60 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 1
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 57
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 37
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 31
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
54 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 22
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות 100
45 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 14
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 7
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רחביה אופק 26
65 מר
2
4,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 99
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 36
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 12
75 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור
32 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 8
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 1
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 31
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 4
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אפיק 18
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת
47 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אלוני הבשן 2
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 999
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 15
32 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 20
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 19
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 30
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 6
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 31
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 38
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 47
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 11
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אפיק 24
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
איתם 11
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 12
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 1
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 3
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 54
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 34
88 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אברהם וינברג 47
50 מר
1.5
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 1
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 15
54 מר
2
3,500 ₪