ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 66
65 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 1
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 100
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מעלה גמלא 15
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 3
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
איתם 6
46 מר
1.5
2,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד-נס
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 19
55 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דיקלה 21
60 מר
1.5
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 20
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 79
40 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
43 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 8
55 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 12
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
47 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 8
40 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 36
75 מר
2.5
3,850 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 7
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 59
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 150
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 22
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נטור 12
36 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 7
250 מר
6.5
10,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 33
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 45
55 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 14
45 מר
1
2,850 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 35
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב 14
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל-רום
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2.5
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 36
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 26
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 32
40 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
קדמת צבי 12
75 מר
2.5
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 21
60 מר
2.5
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 1
50 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 111
50 מר
1.5
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 22
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 17
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל 11
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
ניר אברהם 9
55 מר
1.5
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 21
40 מר
2
2,990 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 65
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 37
95 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 22
40 מר
1
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רפידים 7
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן 26
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 19
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 85
60 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
55 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 27
50 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אל רום 100
50 מר
2
3,250 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 4
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 16
40 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 17
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 17
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
75 מר
2.5
3,950 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 00
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות 50
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
די זהב 5
40 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 00
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 300
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חד נס 15
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 15
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 28
50 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 2
60 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
ימית 48
30 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
55 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קידמת סיני 14
70 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן 83
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמת מגשימים 32
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קשת 18
95 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
60 מר
2
4,650 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 45
30 מר
1
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
דקלה
70 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 6
45 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים 1
90 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 35
55 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 20
48 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
מעלה גמלא 13
55 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע 47
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב 11
50 מר
1.5
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב 6
55 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 13
100 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 15
45 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 12
50 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 1
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קלע 22
45 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אופירה 23
50 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
בני חיל 23
60 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 5
60 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אניעם 1
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין 88
50 מר
2
3,150 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
אורטל 3
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
גבעת יואב 11
35 מר
2
2,300 ₪