ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
70 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
105 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
85 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין
100 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
100 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
130 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
האחים זייגר
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
100 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
120 מר
4
700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין 21
160 מר
5.5
8,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון
17 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
92 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
100 מר
4
3,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
45 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 22
64 מר
2.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
145 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל
90 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין
97 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
110 מר
4
4,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
110 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
85 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי
80 מר
3
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
92 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
55 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
70 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרוזנברג
25 מר
1
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
35 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בית"ר
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
61 מר
2.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין
80 מר
3.5
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
85 מר
3.5
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
67 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 3
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר
90 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
85 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
125 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר
120 מר
5
4,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
65 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
130 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל
90 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בית"ר
79 מר
3
4,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
53 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 3
35 מר
2
2,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 114
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
חניון קרן קיימת לישראל 9
76 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 10
110 מר
4
5,390 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
72 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
120 מר
5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 2
55 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 10
85 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
20 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
110 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
25 מר
1
1,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 80
40 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
100 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
38 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
70 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
95 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
95 מר
3
4,250 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
80 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 7
138 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
100 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ
45 מר
1
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 24
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
96 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
80 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלפרין
28 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
60 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
109 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
85 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
80 מר
3
4,490 ₪