ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
130 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
 
95 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שלום עליכם
330 מר
4
12,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
50 מר
2.5
4,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
95 מר
3.5
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
120 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
105 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
77 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
110 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
 
130 מר
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות
150 מר
5
9,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
96 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף
4
5,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
טשרניחובסקי
140 מר
6
7,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
35 מר
1.5
3,100 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
95 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
40 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
110 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה
110 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
18 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 21
33 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
80 מר
3
ראשון לציון כצנלסון
השחר
80 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה
100 מר
3
2,350 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
170 מר
3
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
115 מר
4
5,750 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 6
65 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
92 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפורצים
60 מר
2.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
74 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
85 מר
2.5
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר
85 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
32 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 10
120 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום
83 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
איינשטיין
40 מר
2.5
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין
100 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ארלוזורוב
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
115 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
65 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 68
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
50 מר
2
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
32 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
182 מר
6
11,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון
370 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי
80 מר
3
2,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית גנים
100 מר
4
5,600 ₪