ראשון לציון נווה ים
השייטת 8
14 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית 24
120 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
100 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
140 מר
5
1,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
163 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
140 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה 27
50 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
11,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
150 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון 1
110 מר
4
6,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים
105 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 36
100 מר
4
6,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
118 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר 23
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
140 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
120 מר
4
6,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
120 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
90 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל
88 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
118 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
85 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
117 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
משה גבין
170 מר
5
13,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
127 מר
5
6,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
130 מר
5
ראשון לציון נווה ים
השייטת
110 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע יואב
125 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
85 מר
3.5
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים 6
64 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
105 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע משה
170 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
85 מר
3.5
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
95 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
115 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
נעורים
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
112 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
65 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים
40 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
115 מר
3.5
6,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
רביד
240 מר
6
10,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש
8 מר
5
9,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
115 מר
4
6,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
האוניה
50 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
140 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
המלחים
115 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
115 מר
4.5
6,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 29
85 מר
3
4,750 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
100 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
140 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל 29
85 מר
3
4,750 ₪
ראשון לציון נווה ים
הסנפיר
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
המפרש
250 מר
5
9,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
48 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
90 מר
3.5
5,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
90 מר
3.5
5,100 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 38
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
100 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע חירם
130 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנמל
55 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנמל
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
תורה ועבודה
60 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע הראל
100 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
90 מר
3.5
5,400 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
90 מר
3.5
5,200 ₪
ראשון לציון נווה ים
מבצע נחשון
100 מר
4
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
450 מר
5
17,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדוגית
85 מר
3.5
5,300 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול
120 מר
4.5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
אבן חן
100 מר
4
6,000 ₪