ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
50 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
52 מר
1
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
50 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
50 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין
50 מר
1
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
40 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוב
90 מר
3
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
100 מר
3
4,750 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות גולן
60 מר
2
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
60 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
60 מר
1.5
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
55 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
330 מר
8
9,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 100
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
90 מר
3.5
3,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
330 מר
7
10,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
50 מר
1
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
קצרין
45 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
500 מר
8
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
350 מר
7
14,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
90 מר
2
3,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 4
40 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
90 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
330 מר
8
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
45 מר
2
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
25 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
280 מר
5
15,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
280 מר
5
15,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה הדרים
280 מר
5
15,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
300 מר
8
9,900 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבוא חמה
430 מר
7
12,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
25 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
450 מר
3
16,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
250 מר
7
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
75 מר
3
5,300 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
250 מר
6
14,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב
300 מר
6
9,800 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
250 מר
5
13,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כפר חרוב
60 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה אטי"ב
50 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
כנף 23
45 מר
2
3,190 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
80 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
120 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מרום גולן
35 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
חטיבה שבע
100 מר
4
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
250 מר
5
15,000 ₪