ראשון לציון נווה דקלים
 
47
2
3,700 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות
50
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
 
340
6
12,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות 21
320
7
10,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
80
3
ראשון לציון נווה דקלים
נביעות
250
7
10,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שדות
320
7
11,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
שעל
80
6
16,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
50
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
50
2
3,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
50
2.5
ראשון לציון נווה דקלים
החלוצים
250
6
13,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה ים
90
2
3,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
55
2
3,600 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
310
7
17,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
270
6
13,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה דקלים
250
7
18,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
רמות
45
2
3,200 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נווה ים
75
2
4,000 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
 
45
2.5
4,500 ₪