בית דגן
 
40
2
2,700 ₪
בית דגן
 
60
3
3,500 ₪
בית דגן
 
40
2
3,000 ₪
בית דגן
טרומפלדור 6
120
5
5,500 ₪
בית דגן
 
60
2.5
3,300 ₪
בית דגן
 
110
3
3,500 ₪
בית דגן
 
150
6
7,000 ₪
בית דגן
 
50
2
3,300 ₪
בית דגן
 
240
5.5
7,500 ₪
בית דגן
 
126
5
5,700 ₪
בית דגן
 
70
3
3,500 ₪
בית דגן
 
70
3
4,500 ₪
בית דגן
 
65
2
3,800 ₪
בית דגן
 
120
4.5
בית דגן
 
30
1
2,500 ₪
בית דגן
 
126
5
5,800 ₪
בית דגן
 
35
1
2,300 ₪
בית דגן
 
40
2
3,100 ₪
בית דגן
 
100
4
בית דגן
 
180
6
8,900 ₪
בית דגן
 
25
1
2,000 ₪
בית דגן
 
170
5
8,000 ₪
בית דגן
 
135
5
5,800 ₪
בית דגן
 
100
4
5,200 ₪
בית דגן
 
110
4
5,600 ₪
בית דגן
 
100
4
5,000 ₪
בית דגן
 
55
2
3,200 ₪
בית דגן
 
110
4
5,000 ₪
בית דגן
 
12
6
6,750 ₪
בית דגן
 
110
4
5,200 ₪
בית דגן
 
200
6
7,900 ₪
בית דגן
 
165
6
8,000 ₪
בית דגן
 
115
4.5
5,000 ₪
בית דגן
 
70
3
4,900 ₪
בית דגן
 
40
1
2,400 ₪
בית דגן
 
100
4.5
3,900 ₪
בית דגן
 
80
3
3,900 ₪
בית דגן
 
50
2
3,200 ₪
בית דגן
 
55
1
2,800 ₪
בית דגן
 
74
3
3,800 ₪
בית דגן
 
100
4
5,000 ₪
בית דגן
 
50
2
3,200 ₪
בית דגן
 
70
3
5,000 ₪
בית דגן
 
20
1
1,700 ₪
בית דגן
 
30
1.5
2,100 ₪
בית דגן
 
30
1
2,500 ₪
בית דגן
 
170
5.5
6,600 ₪
בית דגן
 
120
5
5,500 ₪