באר יעקב
אליהו 3
520 מר
4
7,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האתרוג
520 מר
4.5
9,500 ₪