ראשון לציון מב"ת מערב
יוסף ספיר 6 6
470 מר
1
40 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
מרטין בובר 60
470 מר
5
8,700 ₪