ראשון לציון רמב"ם
יהודית ואליקום נחמוני 8
365 מר
7
13,000 ₪