ראשון לציון נווה חוף
המגילה 27
420 מר
5
9,000 ₪
בית דגן
התמר 31
420 מר
6
7,500 ₪