ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
310 מר
6
10,000 ₪
ראשון לציון
משעול אשד
310 מר
6
16,000 ₪
באר יעקב
431 11
310 מר
5
ראשון לציון
נחלת יהודה
310 מר
9
15,000 ₪