ראשון לציון נאות שקמה
מרטין בובר 60 60
580 מר
5
8,700 ₪