באר יעקב
אליהו 10
700 מר
3.5
5,000 ₪
באר יעקב
אליהו
700 מר
3
7,000 ₪