ראשון לציון שיכוני המזרח
רבי מאיר 999
9999 מר
3
3,500 ₪