ראשון לציון נווה דקלים
נוה הדרים
450 מר
15,000 ₪
ראשון לציון
נחלת יהודה
450 מר
10
באר יעקב
הזמיר 8
450 מר
3.5
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
450 מר
3
16,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הדייגים
450 מר
5
17,500 ₪