ראשון לציון נאות שקמה
מרטין בובר 60
560 מר
5
8,700 ₪