ראשון לציון
שיכוני המזרח
600 מר
4
5,500 ₪
באר יעקב
האורן 5
600 מר
6
9,000 ₪
באר יעקב
הדרור
600 מר
6
7,700 ₪