ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 6
256 מר
6
12,000 ₪