באר יעקב
המושבה
230 מר
4
9,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
מלאכי 11
230 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 1
230 מר
4
6,000 ₪
בית דגן
 
230 מר
5.5
6,700 ₪
בית דגן
בית דגן
230 מר
5.5
7,000 ₪
בית דגן
בית דגן
230 מר
5.5
6,800 ₪
ראשון לציון קרית גנים
דבורה עומר 4
230 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון
ברית יוסף בית"ר 00
230 מר
6
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 1
230 מר
4
6,600 ₪
ראשון לציון
אורנה פורת 12
230 מר
4
7,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
מחלי הלוי 3
230 מר
7
8,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
יונה בוגלה 5
230 מר
4
7,000 ₪