בית דגן
השרון 59
215 מר
5.5
6,900 ₪
בית דגן
השרון 63
215 מר
4.5
6,700 ₪
ראשון לציון
ראשונים
215 מר
6
10,700 ₪