ראשון לציון נווה דקלים
נוה דקלים
200 מר
7
8,500 ₪
ראשון לציון קרית גנים
עין המפרץ 16
200 מר
7
8,400 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
נאות שקמה
200 מר
6
9,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
200 מר
6
8,500 ₪
ראשון לציון
מוליק איל
300 מר
5
בית דגן
 
200 מר
6.5
7,800 ₪
ראשון לציון נווה חוף
המגילה
200 מר
6
12,000 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
ישראל גלילי
200 מר
6
11,500 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
ההגנה 42
200 מר
1
5,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
200 מר
6
9,000 ₪
ראשון לציון השומר
גרשברג 7
200 מר
7
9,200 ₪
ראשון לציון נווה חוף
כורש 99
200 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון מישור הנוף
רגב 18
200 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון
נוה ים
250 מר
7
ראשון לציון מישור הנוף
רגב 18
200 מר
5
9,400 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
פוזננסקי 8
200 מר
6
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
פול ברג 99
200 מר
7
16,500 ₪
ראשון לציון נווה חוף
כורש 100
200 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
האגוז
200 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון קרית גנים
עין המפרץ 16
200 מר
7
8,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
האחים אוסטשינסקי 6
200 מר
7
8,000 ₪
ראשון לציון
שיכוני המזרח
200 מר
7
7,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
ההדס 8
200 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
שבטי ישראל 16
200 מר
6
8,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הרפסודה 99
200 מר
5.5
7,900 ₪
בית יעקב
יחיעם 26
200 מר
16,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
הנחשול 253
200 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון
יוסף וריסיה ליבין 200
200 מר
5
100 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל השלישות
200 מר
6
8,600 ₪
ראשון לציון מישור הנוף
הפלמ"ח
200 מר
8
8,200 ₪
ראשון לציון
נחלת יהודה
250 מר
5
10,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הארז 19
200 מר
7
8,500 ₪
ראשון לציון נווה דקלים
מבואות חרמון 77
200 מר
5
10,500 ₪