ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5.5
10,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5.5
10,500 ₪
ראשון לציון
ראשונים
190 מר
6
7,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 1
188 מר
5
9,800 ₪
בית יעקב
אחימעץ 41
190 מר
4.5
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון
ראשונים
190 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,800 ₪