ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין
155 מר
5
7,950 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין 4
157 מר
5
7,400 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון
155 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין 4
155 מר
5
7,850 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
157 מר
5
12,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 5
155 מר
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 5
155 מר
5
8,700 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
האירוס
154 מר
5
7,400 ₪
בית דגן
סביון 18
155 מר
5
7,700 ₪
ראשון לציון
זבולון המר 2
154 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 5
155 מר
5.5
7,500 ₪
ראשון לציון
רמז, מערב ותיק
155 מר
6
6,700 ₪