ראשון לציון נווה חוף
חיל החימוש 30
150 מר
5
7,400 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל החימוש 28
150 מר
5
7,500 ₪
בית דגן
 
150 מר
6
7,000 ₪
ראשון לציון
אהרון הכהן
150 מר
5
10,000 ₪
ראשון לציון קרית גנים
עין המפרץ 36
150 מר
7
8,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אליקום 13
150 מר
6
7,770 ₪
ראשון לציון
ראשונים
150 מר
5.5
ראשון לציון
ראשונים
149 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין
150 מר
12
ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
150 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון
ראשונים
150 מר
5
7,000 ₪
באר יעקב
הרב קוק 111
150 מר
6
9,000 ₪
ראשון לציון נחלת יהודה
ההדר 5
150 מר
5.5
9,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 5
150 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 11
150 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
המשורר שלום שבזי 11
150 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון קרית גנים
שער הגולן 23
150 מר
6
8,000 ₪
ראשון לציון נווה חוף
המגילה 3
150 מר
2
4,500 ₪
באר יעקב
שלמה בן יוסף 25
150 מר
3
7,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות
150 מר
5
9,000 ₪
בית יעקב קרית ים ג
קרייתי
150 מר
3
5,700 ₪
בית יעקב
כביר
150 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
מרדכי מוטלה רוזנשטיין 19
150 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים
150 מר
5
7,500 ₪
בית יעקב
הרטוב 23
150 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון נחלת יהודה
ההדר 5
150 מר
5.5
9,000 ₪
בית יעקב
התקווה
150 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון
ראשונים
150 מר
5
7,100 ₪
באר יעקב
הנקר 5
150 מר
5
7,000 ₪
באר יעקב
הרב קוק
150 מר
6
9,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה רגוניס 20
150 מר
5
7,200 ₪
ראשון לציון
מרדכי מוטלה רוזנשטיין 19 19
150 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הרשב"א 10
150 מר
5.5
7,000 ₪
ראשון לציון
מוליק איל
150 מר
5
12,900 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
סעדיה ויוסף בשארי 11
150 מר
5
7,250 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 2
150 מר
5
6,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
סעדיה ויוסף בשארי 11
150 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון
רמז, מערב ותיק
150 מר
6
6,500 ₪
ראשון לציון
רמז, מערב ותיק
152 מר
6
7,200 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הפרח 112
150 מר
4
ראשון לציון
מרדכי מוטלה רוזנשטיין 19 19
150 מר
5
5,500 ₪
באר יעקב
 
150 מר
6
10,500 ₪
ראשון לציון
נוה חוף
150 מר
3
690 ₪
בית יעקב קרית אריה שיינפלד, נווה ספיר
קלמן 26
150 מר
6
11,000 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
פטריה 4
150 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב ברוק 7
150 מר
6
7,000 ₪