ראשון לציון
שלמה אלירז 9
105 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון רביבים
חיים חפר 97
114 מר
4.5
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
114 מר
4.5
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
115 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
144 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
114 מר
4.5
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,000 ₪