ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
136 מר
5
6,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון
שלמה אלירז 7
109 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון מישור הנוף
חיים חפר 9
115 מר
4.5
5,800 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
115 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון
שלמה אלירז 9
110 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון
שלמה אלירז 9
105 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון שיכוני המזרח
הרקפות
140 מר
5
6,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,200 ₪