ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר
125 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
145 מר
5
12,800 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת 1
145 מר
5
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,500 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
144 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון
דודו דותן
132 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר
125 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר
125 מר
5
6,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת 2
147 מר
5
13,000 ₪