ראשון לציון נווה ים
ה' באייר
160 מר
5
11,000 ₪
ראשון לציון
שלמה אלירז 9
110 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון
משעול אשד 1
128 מר
5
ראשון לציון
שלמה אלירז 9
110 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
70 מר
2.5
5,150 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
118 מר
4
7,500 ₪
באר יעקב
ספיר 4
207 מר
5
ראשון לציון
שמשון זליג
142 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון
נוה ים
160 מר
5
10,000 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
118 מר
4
7,500 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י להב
130 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י להב
132 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון רביבים
חיים חפר
114 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ההתיישבות 18
210 מר
6
15,000 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י להב
120 מר
4
8,900 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י להב
120 מר
4
8,900 ₪
ראשון לציון
נחלת יהודה
120 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
115 מר
4.5
5,900 ₪
ראשון לציון
מבצע חירם 1
120 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון
135 מר
3.5
7,100 ₪
ראשון לציון
משעול אשד 1
100 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון
נוה חוף
130 מר
5
7,600 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י להב
55 מר
3
ראשון לציון שער הים
אח"י להב 3
140 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון
ראשונים
110 מר
4
6,750 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
190 מר
4
7,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
190 מר
4
7,800 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האויר
130 מר
5
6,600 ₪
באר יעקב
טופז 9
210 מר
5
9,000 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר 1
120 מר
5
7,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר
130 מר
5
7,400 ₪
ראשון לציון שער הים
אח"י להב
140 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון
מבצע חירם 1
135 מר
5
7,300 ₪
ראשון לציון
מבצע חירם 1
135 מר
5
7,300 ₪