ראשון לציון
בנות חיל
160 מר
5
7,600 ₪
ראשון לציון
שדרות רחבעם זאבי
86 מר
3
6,500 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין 4
123 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון רביבים
חנה ומיכאל לוין 22
130 מר
5
5,400 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת 32
120 מר
4
7,200 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 1
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון
מבצע חירם 4
126 מר
5
7,200 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין
135 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 1
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון נחלת יהודה
שדרות הציונות
145 מר
5
12,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
160 מר
5
11,000 ₪
ראשון לציון
נחלת יהודה
160 מר
5
11,999 ₪
ראשון לציון רביבים
חנה ומיכאל לוין 22
120 מר
5
5,400 ₪
ראשון לציון
שדרות יעקב (ג'ירופי) 50
115 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת 4
90 מר
4
1,850 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין 4
130 מר
5
7,600 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
בן סרוק
75 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
157 מר
5
12,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין 4
120 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
עליזה בגין
150 מר
12
ראשון לציון
בנות חיל
220 מר
5
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום
110 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון נווה ים
השייטת
140 מר
5
1,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
68 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
68 מר
2
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
117 מר
4.5
5,900 ₪
ראשון לציון
גבים 3
96 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5 5
114 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 1
135 מר
5
8,000 ₪
באר יעקב גן המושבה, השדרה המרכזית
שא נס 11
120 מר
5
5,900 ₪
באר יעקב
ברקת
126 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון
נחלת יהודה
105 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הרשב"א
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
136 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון
סעדיה ויוסף בשארי
145 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון רביבים
חיים חפר
136 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
115 מר
4.5
6,000 ₪
ראשון לציון
שדרות רחבעם זאבי
110 מר
4
6,600 ₪
ראשון לציון נווה אליהו
ישראל גלילי 25
134 מר
5.5
8,100 ₪
ראשון לציון
שער הים
116 מר
4
7,450 ₪
ראשון לציון
יובלים
110 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת 10
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
137 מר
5
6,750 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסביון 2
100 מר
4
5,800 ₪
באר יעקב
יהלום
120 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום 27
110 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון
ראשונים
140 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון
זבולון המר
122 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
בן סרוק 4
75 מר
3
4,700 ₪
באר יעקב
ספיר 6
110 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום
110 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון
משעול אשד 1
100 מר
4
6,200 ₪
באר יעקב
טופז 4
106 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 1
135 מר
5
7,750 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום 5
110 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון בנות חיל
פולה בן גוריון 1
135 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
107 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
105 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
105 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
105 מר
4
6,500 ₪
באר יעקב
יהלום 1
130 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון
משעול אשד 1
100 מר
4
6,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
105 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון קרית חתני פרס נובל
מעגל השלום 55
110 מר
4
100 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסביון 4
50 מר
2
3,900 ₪