ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 9
123 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 1
124 מר
5
6,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
חיים חפר 4 4
115 מר
4
5,300 ₪