ראשון לציון נאות שקמה
הרב נריה 139
50 מר
2.5
4,700 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הרב נריה 9
50 מר
2.5
4,400 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
בן סרוק 10
135 מר
6
6,500 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הנגיד 7
115 מר
4.5
6,100 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הנגיד 7
100 מר
4.5
5,900 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הרב גורן 3
135 מר
5
6,800 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
הרב גורן 3
140 מר
5.5
6,800 ₪
ראשון לציון נאות שקמה
מורשת ישראל 9
78 מר
3
4,900 ₪