ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
52 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
72 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
72 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
72 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
123 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 3
76 מר
3
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן
122 מר
4
7,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
רופין 12
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
74 מר
3
5,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
44 מר
2.5