ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
היקב
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הבוצרים
170 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
התורמוס
410 מר
7
10,500 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הבוצרים
170 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הנרקיס 12
70 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסמדר
145 מר
4.5
6,900 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
גולדה מאיר
16 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
היקינטון 8
120 מר
5
6,400 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסביון 2
48 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
גולדה מאיר 7
130 מר
5
7,500 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסמדר
145 מר
4.5
6,900 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
היצהר
95 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הבוצרים
170 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
הסמדר 23
140 מר
5
7,900 ₪
ראשון לציון קרית ראשון;קריית כרמים
היצהר 11
95 מר
4
5,600 ₪