ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 18
105 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 39
80 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
125 מר
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
130 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עולי הגרדום 2
80 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
40 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
80 מר
3.5
4,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 4
85 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 32
45 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 7
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
111 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 7
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 28
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
190 מר
5
5,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 32
45 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 13
30 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 12
78 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 46
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 8
80 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 5
57 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 9
78 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 7
75 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 14
95 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 6
80 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 7
97 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 32
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
25 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
60 מר
2.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
75 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
75 מר
3
3,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 3
30 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 1
56 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 28
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 8
87 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
105 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
30 מר
3
1,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 11
80 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 7
80 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שליט 1
56 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
120 מר
4
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 11
150 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 2
65 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
70 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 9
70 מר
3.5
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מוצקין 10
100 מר
3.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 50
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 19
65 מר
2.5
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 5
57 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
86 מר
3.5
4,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
61 מר
2.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 18
86 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 8
60 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 19
65 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 25
50 מר
2.5
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 18
72 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 4
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 24
58 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 50
80 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
120 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד 3
91 מר
4
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
160 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 25
40 מר
2
2,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 10
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
82 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 3
80 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
55 מר
2.5
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
85 מר
3.5
3,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 12
30 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
71 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 11
80 מר
3
5,500 ₪