ראשון לציון הראשונים
בלקינד
70 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 33
25 מר
1
2,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 20
80 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין 27
140 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 1
137 מר
5.5
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב
80 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 10
35 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
240 מר
5
6,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 22
30 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
90 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 30
100 מר
4
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
90 מר
3
3,650 ₪
ראשון לציון הראשונים
בן יהודה
7
6,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
סוקולוב 22
30 מר
2
4,000 ₪
ראשון לציון הראשונים
דודו דותן 5
78 מר
3
ראשון לציון הראשונים
טיומקין
45 מר
2
2,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
72 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
72 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 54
110 מר
4.5
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 6
99 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 16
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי
70 מר
3
3,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 8
117 מר
4
7,300 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 27
75 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 3
52 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון הראשונים
נורדאו 31
33 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
סמילנסקי 16
70 מר
4
ראשון לציון הראשונים
נורדאו
35 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון הראשונים
מיכאל סיטרמן 3
82 מר
3
5,800 ₪
ראשון לציון הראשונים
גלוסקין
100 מר
4
5,450 ₪
ראשון לציון הראשונים
אהרון קרון 28
90 מר
3
3,500 ₪