ראשון לציון נווה חוף
חיל הרגלים
100 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים 2
35 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון נווה חוף
כורש 9
93 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון נווה חוף
לנדאו 4
35 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל האוויר 1
120 מר
4
6,800 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים
80 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הרגלים 7
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל החימוש
105 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הרגלים 5
72 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים
100 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון נווה חוף
זלמן שז"ר
80 מר
3.5
4,800 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הרגלים 2
85 מר
3.5
5,000 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הרגלים 33
110 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון נווה חוף
לנדאו
90 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון נווה חוף
הפור 14
50 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון נווה חוף
זלמן שז"ר
84 מר
3
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים
100 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הצנחנים
100 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון נווה חוף
חיל הרגלים
100 מר
4
4,950 ₪