ראשון לציון כצנלסון
הבריגדה
114 מר
5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון
110 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 120
120 מר
4
5,400 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון
100 מר
4
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 3
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הפרדס הראשון 7
110 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 57
70 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 26
110 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
דבורה בארון 7
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 6
100 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
א.ד. גורדון 30
59 מר
2
3,450 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 20
45 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 72
60 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 5
75 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
המעיין 11
110 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
פרופ' נחום 3
90 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 18
80 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
ז'בוטינסקי 53
105 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון כצנלסון
קרית ספר 12
48 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 3
130 מר
5.5
5,500 ₪
ראשון לציון כצנלסון
התקווה 5
120 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
שדרות בן גוריון 35
93 מר
3
6,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
הדגל העברי 3
120 מר
5
5,300 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 16
90 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מבצע קדש 13
120 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
רוטשילד 100
30 מר
1
2,600 ₪
ראשון לציון כצנלסון
מיכה יוסף 3
90 מר
3.5
4,000 ₪
ראשון לציון כצנלסון
כצנלסון 22
92 מר
4
5,900 ₪