ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 27
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
האחים סולימן 5
100 מר
4
5,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי
65 מר
3
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נחמה פוחצ'בסקי
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הגדוד העברי
10 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
90 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חזון אי"ש
70 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 12
105 מר
4
4,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות
70 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 1
60 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר
43 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
קידוש השם 15
90 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 46
40 מר
2
2,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
100 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 9
28 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נחמה פוחצ'בסקי 6
85 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חב"ד 22
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 42
70 מר
2.5
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 21
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
איתמר בן אב"י 16
60 מר
2
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 26
30 מר
1.5
2,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 9
28 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 28
65 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 14
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נחמה פוחצ'בסקי 11
80 מר
4
4,799 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
40 מר
2
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין 3
80 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות
70 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 70
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי
60 מר
3
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 5
100 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סטפן וייז 6
100 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 44
94 מר
4
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 5
100 מר
4.5
ראשון לציון רמב"ם
דרור
120 מר
4
5,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
4
3,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחד העם 9
55 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 7
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 5
100 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 26
98 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויגודסקי 6
65 מר
3
3,450 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 13
77 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 1
52 מר
3
3,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רמב"ם 60
109 מר
5
5,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ברנדייס 4
90 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
127 מר
5
6,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה הלוי 53
60 מר
3
3,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 13
77 מר
3.5
4,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אלקלעי 12
95 מר
4
4,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הכובש 18
85 מר
3.5
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מוהליבר 3
42 מר
2
3,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 8
124 מר
5
6,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 33
90 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ד"ר יוסף בורג 1
80 מר
4
5,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 56
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי פרנק 48
60 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 7
42 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
97 מר
4
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
שלמה מולכו 7
99 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אחיעזר 4
45 מר
2
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אברבנאל 2
91 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
אשר לוין 1
120 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 46
30 מר
2
2,825 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין 12
85 מר
4
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
סטפן וייז 10
30 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד הראובני 8
17 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צ"ג בנות 7
72 מר
3
3,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
מרגולין 10
80 מר
3.5
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
חזון אי"ש 14
90 מר
4
4,100 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 17
140 מר
5.5
5,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
איתמר בן אב"י 16
80 מר
2
4,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי
65 מר
3
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 27
70 מר
3
3,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג 8
124 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 28
40 מר
2.5
2,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור
140 מר
5.5
5,800 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 10
94 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
65 מר
3
3,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
תנחום
105 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרצל 77
100 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 9
30 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון רמב"ם
בן זאב 5
60 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון רמב"ם
ויגודסקי 9
120 מר
4
ראשון לציון רמב"ם
רוטשילד 27
75 מר
3
3,750 ₪
ראשון לציון רמב"ם
רש"י 29
80 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
הרב זינגר 8
32 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 4
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
יהודה לייב פינסקר 47
75 מר
3
3,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דרור 1
77 מר
4
3,950 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי גנות 6
100 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
וייצבארד 17
25 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון רמב"ם
פיינברג
125 מר
5
6,600 ₪
ראשון לציון רמב"ם
דוד אלרואי 1 1
52 מר
3
3,850 ₪
ראשון לציון רמב"ם
נורדאו 4
70 מר
3
4,350 ₪
ראשון לציון רמב"ם
צבי פרנק 32
55 מר
2
3,000 ₪