ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
110 מר
4
5,900 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
80 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
העוגב
3
5,000 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
האורגן
70 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת 18
104 מר
4
6,500 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
האורגן 7
87 מר
3
ראשון לציון נאות אשלים
המפוחית 2
100 מר
4
5,700 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
הקלרנית 8
108 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
75 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
הפסנתר 6
110 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
האורגן
78 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התוף 5
55 מר
2.5
4,700 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
הקלרנית 1
65 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
העוגב 3
110 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
האורגן
78 מר
3
5,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
127 מר
5
6,300 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
האורגן
75 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
הקלרנית
115 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת 6
110 מר
4
ראשון לציון נאות אשלים
התזמורת
105 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
העוגב
80 מר
3
4,700 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התוף 5
55 מר
2.5
4,600 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
התוף 9
58 מר
2.5
4,650 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
הפסנתר 4
100 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון נאות אשלים
המפוחית 2
85 מר
4
ראשון לציון נאות אשלים
התוף 7
50 מר
2.5
4,500 ₪