ראשון לציון נווה דקלים
נח"ל נמרוד 7
250 מר
6.5
10,500 ₪
באר יעקב
הירקון
250 מר
6.5
9,900 ₪