ראשון לציון
נחלת יהודה
450 מר
10
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
10
15,000 ₪
ראשון לציון
431 7
350 מר
10
12,000 ₪
ראשון לציון
נחלת יהודה
350 מר
10