ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
130 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 3
100 מר
4
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
120 מר
4
700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
100 מר
4.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 8
80 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
85 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 7
97 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
95 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין 12
65 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה
25 מר
1
2,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
84 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
70 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל
90 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
102 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
125 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 16
130 מר
5
5,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
160 מר
5
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
60 מר
2.5
4,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג 6
70 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 9
90 מר
3.5
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 5
83 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
110 מר
4
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
50 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נעמן 8
87 מר
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
105 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג
90 מר
3.5
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין
97 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 7
90 מר
3.5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
30 מר
3
1,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרכטנברג
70 מר
3
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 9
90 מר
3.5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
130 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא
163 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 48
74 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 9
88 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
142 מר
5.5
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג
88 מר
3.5
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 22
97 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 13
84 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 32
96 מר
4
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 6 6
70 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 13
140 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 14
97 מר
4.5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
94 מר
4
6,150 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 23
82 מר
3
4,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
90 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
90 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 26
83 מר
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום 8
86 מר
3.5
4,450 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 110
100 מר
4
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
61 מר
2.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 18
86 מר
3
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
110 מר
4
4,750 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 13
68 מר
2.5
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 6
90 מר
3
4,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין
4
4,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור 7
80 מר
3
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 8
60 מר
2.5
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום
80 מר
3.5
3,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אבשלום
3.5
4,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטנברג 9
60 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
100 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 36
87 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 4
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 13
111 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר
90 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג 9
88 מר
3.5
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
החייל האלמוני 8
90 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 10
35 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 7
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 4
105 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 21
80 מר
3.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן היסוד
70 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 21
70 מר
3
4,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 34
80 מר
3
3,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 26
70 מר
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג
88 מר
3.5
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמזלג
88 מר
3.5
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
120 מר
4
5,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי 86
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 23
80 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 1
90 מר
3.5
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 6
256 מר
6
12,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 6
70 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר
120 מר
5
4,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
65 מר
3.5
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 14
92 מר
3.5
4,850 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 16
72 מר
3
4,500 ₪