ראשון לציון אברמוביץ'
הגבורה היהודית 9
176 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
9
15,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 26
70 מר
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב 13
111 מר
4
6,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 19
120 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
100 מר
4
6,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 7
130 מר
5
8,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תרמ"ב
120 מר
4
700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
142 מר
5
1,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 10
35 מר
1.5
2,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
מונטיפיורי
80 מר
3
ראשון לציון אברמוביץ'
גיסין
97 מר
5
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 16
72 מר
3
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
130 מר
5
8,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
10
15,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 41
105 מר
4
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 15
75 מר
3
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
135 מר
6
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 13
120 מר
5
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 13
100 מר
4
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שיינקין 21
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שינקין
35 מר
2
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
100 מר
4
5,600 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אוסישקין 10
110 מר
4
5,390 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
120 מר
5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 22
78 מר
3
5,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 34
135 מר
5.5
4,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמריהו לוין
110 מר
5
5,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 1
120 מר
3
5,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי
80 מר
3
4,100 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
טרומפלדור
70 מר
3
4,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 9
105 מר
4
6,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 7
138 מר
5
7,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הנרייטה סאלד 6
130 מר
5
7,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן
96 מר
4
5,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שפינוזה 8
100 מר
4
6,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון זליג 5
186 מר
5.5
10,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
5,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
59 מר
3
3,860 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק
70 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרל נטר 34
119 מר
5
5,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
בר יוחאי 2
120 מר
3
5,900 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
 
95 מר
3.5
4,600 ₪