ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
9
15,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הגבורה היהודית 9
176 מר
6
7,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 3
350 מר
10
15,000 ₪