ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
50 מר
2
3,550 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון
17 מר
1
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 19
30 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
20 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 3
20 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
35 מר
2
2,700 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 12
40 מר
1.5
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 3
30 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרוזנברג
25 מר
1
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 7
40 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 54
31 מר
1.5
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 20
75 מר
2.5
4,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הלימון 6
50 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
נפתלי הלל 13
38 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
וייצמן 2
36 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי
25 מר
1
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 10
45 מר
2
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
גרינבוים 8
45 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
20 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הברון הירש 20
20 מר
1
2,950 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ז'בוטינסקי
53 מר
2
3,650 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
הרצל 30
50 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 5
40 מר
2
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 5
30 מר
1
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 52
25 מר
1
2,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 5
20 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ' 111
60 מר
2
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אז"ר 4
40 מר
1
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
קרן קיימת לישראל 6
30 מר
1.5
2,800 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אמיל זולא 26
40 מר
2.5
3,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
צבי הרמן שפירא 2
40 מר
1
2,500 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
שמשון רבינוביץ
45 מר
1
3,350 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
עין הקורא 23
50 מר
2
ראשון לציון אברמוביץ'
תל חי 5
30 מר
1
3,000 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
ביאליק 2
35 מר
2
3,300 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
אברמוביץ'
38 מר
2
3,200 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
רוטשילד 43
40 מר
2
3,400 ₪
ראשון לציון אברמוביץ'
פינס 3
20 מר
1
2,500 ₪